Papírmentes Nap 2014 - E-Business Képzés és Konferencia programja

(Központban az e-számla 2014, az elektronikus aláírás és a belső e-ügyintézés)

Időpont: 2014. április 15. 

Helyszín: Danubius Hotel Aréna

 

JELENTKEZEM A KONFERENCIÁRA

 

09:00 – 10.00  Regisztráció

 

10:00-12:00: Változások, jogszabály, elmélet, gyakorlat, ellenőrzés I.

Az elektronikus számlázás a papírmentes irodához hasonlóan az üzleti élet nagy ígérete, amelynek elterjedésében és alkalmazásában az előző év tényleg meghozta a nagy áttörést. Az európai szinten egységesült új számlázási irányelvek a magyar szabályozásban is változásokat hoztak, de melyek is pontosan ezek és mit jelentenek az Ön számára? A szabályozás változása sok lehetőséget teremt, ugyanakkor nagyon sok kérdést is felvet. Az előadás a gyakorlatra fókuszálva a változó jogszabályi környezetben nyújt eligazítást– a FELHASZNÁLÓK érdekeit szem előtt tartva.

 

Előadó: Czöndör Szabolcs- osztályvezető; NAV, KMRI Elektronikus Kereskedelem Ellenőrzési Osztály

 

• A számlázás jogszabályi változásai 
• Elektronikus számlázás 2014-es szabályozása
• Az új EU-s számlázási irányelv hatása az elektronikus számlázásra
• Mit nevezünk elektronikus számlának 2014-ben, milyen lehetőségeket nyit meg a jogszabályi változás?

• Elektronikus számlázás kialakult gyakorlata és buktatói
• Az elektronikus számlázási rendelet módosítása
• Új adatszolgáltatási előírások
• Számlakibocsátás
• Elektronikus számla létrehozása
• PKI-alapú számla létrehozása
• EDI-alapú számla létrehozása
• Egyedi és EDI rendszerben előállított e-számla
• Változások az elektronikus számla létrehozásában
• Elektronikus számla befogadása
• Változások az elektronikus számla befogadásában
• Az elektronikus számla tárolása
• A papíralapú dokumentumok digitális megőrzésének új szabályai
• E-számla és archiválás
• Kontírozás kérdései
• A Bizottság megjegyzései a HÉA irányelv változásához
• Elektronikus nyugta szabályai 2014-ben
• Nyugta adattartalmának változása 2014-ben
• Elektronikus számlázáshoz kapcsolódó rendeletek, e-számla rendelet, archiválási rendelet, konverziós rendelet gyakorlati értelmezése
• Adóhivatali gyakorlat változása
• Ellenőrzés a gyakorlatban, ellenőrzési tapasztalatok
• Elektronikus számla adóigazgatási azonosítása
• Az időszaki elszámolás régi és új szabályai
• Számlakorrekciós szabályok

 

12:00-13:00: Ebéd

 

13:00-14:00: Változások, jogszabály, elmélet, gyakorlat, ellenőrzés II. 
A délelőtti előadás folytatása. 

 

Előadó: Czöndör Szabolcs- osztályvezető; NAV, KMRI Elektronikus Kereskedelem Ellenőrzési Osztály

 

14:00-14:55 Az elektronikus számlakezelő megoldások és kapcsolódó előnyök bemutatása

• Mi történik a számlákkal, miután megkaptuk?
•A szállítói számla feldolgozásának automatizálása
• Kapcsolódó dokumentumok kezelése
• Belső számla igazoltatás támogatása munkafolyamat optimalizálással

 

Előadó: Kárpáti Tamás – Dokumentumkezelési tanácsadó – DMS One Zrt.

 

15:00-16:00 E-számla készítés, e-aláírás használata, hiteles másolatkészítés lehetőségei

Technológiai háttér (PKI)

• A PKI-ról általánosan, röviden
• Aláírás és ellenőrzésének folyamata
• Az elektronikus aláírás következményei
• Tanúsítványok
• Az e-aláírás társai
• Alkalmazási területek (állami és versenyszféra) Az e-számlák kibocsátása – gyakorlat
• Manuális megoldások
• Automata rendszerek
• E-számla modulok
• Online szolgáltatások, konszolidátorok

 

Előadó: Szabó Zoltán, Netlock Kft. – Az első hitelesítés szolgáltató

 

JELENTKEZEM A KONFERENCIÁRA